Nový injektážny krém ako dodatočná hydroizolácia muriva - Oxal HSC

Oxal HSC

Bottrop, 6. augusta 2015. Mnoho starších budov nemôže byť užívaných, príp. majú zhoršenú kvalitu vnútornej klímy z dôvodu nefunkčnej alebo chýbajúcej hydroizolácie zvislého muriva. Z tohto dôvodu môže vlhkosť prenikať bez prekážky priamo do steny a viesť k masívnemu poškodeniu hlavne kryštalizujúcou soľouTento proces je podporovaný kapilárnou schopnosťou materiálu muriva (tehla, zmiešané murivo a pod.), ktorý dovoľuje vzlínajúcej vlhkosti prenikať do muriva. Opravu muriva je možné riešiť dodatočnou hydroizoláciou aplikovanou injektovaním. S materiálom Oxal HSC od spoločnosti MC-Bauchemie je možné pomerne jednoducho vytvoriť horizontálnu bariéru, ktorá sa ľahko aplikuje bez tlaku do vlhkého muriva. Po aplikácii materiál vytvára v murive horizontálnu bariéru a preto poskytuje účinnú ochranu proti vzlínajúcej vlhkosti.  

S Oxal HSC je vnútorný povrch kapilár obmedzený hydrofóbnym pôsobením krému v murive, čím zabraňuje kapilárnemu transportu vlhkosti v murive. Ide o hotový produkt pripravený  k použitiu na báze silanu. Tento výrobok je certifikovaný podľa WTA a je možné ho použiť až do vlhkosti muriva 95%. Materiál má dobrú schopnosť penetrácie do vlhkého muriva. Má vysokú odolnosť voči zásadám a aplikuje sa vstrekovaním bez tlaku cez horizontálne navŕtané otvory. Vrty sa zhotovujú vo vzdialenosti najmenej 10 cm v rade, vodorovne v úložných škárach muriva. Priemer otvoru by mal byť 12 mm, pričom v hĺbke vrtu muriva od konca sa ponechá 2 cm muriva. Otvory musia byť vyfúknuté stlačeným vzduchom alebo povysávané pred injektážou.