Nová prísada pre zavlhnuté betóny

Murasan Hydrotech 884

Bottrop 20. augusta 2015. Ak sú betónové výrobky vyrábané v chladnom a vlhkom prostredí, často sa môžu rozvíjať výkvety počas prvých hodín vytvrdzovania, čo výrazne poškodzuje ich vzhľad. S prísadou Murasan Hydrotech 884, MC-Bauchemie vyvinula nový prostriedok pri výrobe zavlhnutých betónov, ktorý výrazne spomaľuje výskyt primárnych výkvetov v kritických podmienkach.

Murasan Hydrotech 884 je multifunkčná prísada bez obsahu chloridov vyvinutá na uspokojenie dopytu, ktorý je v betonárskom priemysle pri výrobe vysoko kvalitných výrobkov, ako sú pigmentové betónové dlažby, obrubníky, dlažobné dosky, bloky kanálov a štiepané tvárnice. Jeho cieľom je hlavne podstatne znížiť výskyt výkvetov, aby sa zabezpečilo dosiahnutie a udržanie stabilnej farby takýchto betónových výrobkov.