Nové prezentačné video na You Tube

Nové prezentačné video na You Tube

MC-Bauchemie je reprezentovaná na portáli You Tube niekoľkými novými videami, ktoré ukazujú veľmi názorne aplikácie vybraných systémov, dodávaných spoločnosťou MC-Bauchemie.

Po ukážke kozmetiky betónu alebo automatizácie sanácie šácht, možno nájsť aj informácie o oprave betónových konštrukcií hmotou Repacryl SB / WG alebo o aplikácii priemyselného podlahového náteru MC-Floor Top Speed.

Novinkou sú potom dve aplikačné videa pre injektáž.

Pozrite sa na:

MC YouTube channel