Tesnenia škár - Protection Technologies

Poloha, prístupnosť a namáhanie škáry vyžadujú výkonné výplňové materiály a technológie. Samonivelačné polysulfidové tesniace tmely MC ponúkajú značnú pružnosť a odolnosť voči chemikáliám - sú ideálne pre podlahové škáry.

Polyméry vystužené hydroštruktúrnymi živicami a injektážnou technológiou MC môžete utesňovať takmer všetky stavebné škáry - a to dokonca i pri zaťažení tlakovou vodou. 

Tesnenie škár