Sanácie starých objektov – Oxal

Systémy Oxal a Exzellent ponúkajú MC-Bauchemie stavebníkom, projektantom a spracovateľom komplexný systém výrobkov pre ochranu a sanáciu (historických) stavieb. Súbor výrobkov siaha od dodatočnej horizontálnej izolácie a spevnenia muriva až po sanačné omietky a vysoko výkonné omietky regulujúce vlhkosť.

Sanácie starých objektov