Sanácia betónu

Špeciálne vysoko výkonné ochranné systémy so zabudovanou technológiou DySC® sa v nádržiach na pitnú vodu starajú o trvanlivosť. Minerálny štrkový systém MC-RIM chráni betónové stavebné dielce v čističkách odpadových vôd pred agresívnymi splaškami.

Projektantom i spracovateľom poskytuje Nafufill KM 250 univerzálne prostriedky pre sanáciu betónu, napr. pri dopravných stavbách. Od jednoduchej reprofilácie až po protipožiarnu ochranu stavieb, od zvýšenia statickej odolnosti stavieb až po katodickú protikoróznu ochranu – týmto systémom na opravy betónu od MC je všetko možné.

Sanácie betónu