Prísady - Construction Chemicals

Ako pre betonársky priemysel a výrobu prefabrikátov tak i pre výrobu vysoko akostných betonárskych výrobkov – MC ponúka vhodné prísady. Spomaľovače tuhnutia a plastifikátory rady Powerflow a Techniflow pomáhajú dostať betón na stavbu v požadovanej konzistencii a dosiahnuť po jeho spracovaní jeho vysokú pevnosť. Pri výrobe prefabrikátov prispievajú prísady firmy MC - ako je vysoko výkonný superplastifikátor Powerflow - k efektívnej výrobe.

Prísady