Potery – Construction Chemicals

Estrifan poskytuje odborným firmám program pre efektívne spracovanie a skoršie dozretie poterov. I pre prípady, kedy sa niečo nepodarí v požadovanej kvalite, je MC k dispozícii s inovatívnymi opravnými systémami. 

Potery