Podzemná infraštruktúra – Ombran

V divízii ombran pracujú špecialisti na ochranu a údržbu podzemných infraštruktúr – s ťažiskom pre kanály a šachty. Ombran ponúka komplexný systém pre údržbu odpadových stôk, čerpacích staníc a šácht. Systémy pre údržbu spĺňajú špeciálne požiadavky prevádzkovateľov, projektantov a spracovateľov s ohľadom na životnosť a hospodárnosť.

Sanácia šácht a kanálov

Sanácie odlučovačov

Roboty a ostatné

Systémy pre vložkovanie