Podlahové systémy - Protection Technologies

Požiadavky na podlahy sú tak rôznorodé, ako je ich použitie. Na tento účel vám ponúka MC konkrétne orientované podlahové systémy, ktoré spĺňajú požiadavky najrôznejších oblastí priemyslu a obchodu. Ak ide o potravinársky priemysel, parkovací dom, elektrotechnický priemysel (s výraznou požiadavkou na vodivosť podlahy) – ochranné systémy MC poskytujú trvalú ochranu vašich podláh.


Naše podlahové systémy zohľadňujú ako v projekčnej tak i vykonávacej fáze hľadisko ekologické a zdravotné. 

Podlahové systémy