Injektážne systémy - Protection Technologies

Aby ste našli Vaše projektovo orientované riešenia pre injektáže u novostavieb i pre sanáciu, využite skúsenosť, know-how a technológiu firmy MC. Ak chcete zvyšovať únosnosť alebo utesniť trhliny či steny proti vnikajúcej vode - ako technologicky vedúca firma vám MC ponúka vhodné systémy a materiály.

Injektážne systémy