Potrubie pre kondenzát

Údaje o objekte

Objekt
Potrubie pre kondenzát
Krajina
Wismar, Nemecko
Rok
2007

Výrobky

  • Konudur HL-Schlauch PU
  • Konudur 102

Informácie o projekte

V roku 2007 pripravila MC-Bauchemie spolu s miestnou spracovateľskou firmou koncept opravy potrubia odvádzajúceho kondenzát. Potrubie sa nachádzalo v papierni a bol značne poškodený chemikáliami. Zadanie požadovalo obnoviť potrubie bez výkopovou technológiou. Značné požiadavky na odolnosť voči horúcim látkam a voči pôsobeniu kyselín sťažovali hľadanie primeraného a trvalého systému opravy.

Na základe svojej vysokej chemickej a tepelnej odolnosti dokázal Konudur 102 spolu s rukávcom Konudur HL-Schlauch PU (polyesterový tkaný filcový rukáv) problém vyriešiť. Vložka bola zavedená do rúry cez noc. Vytvrdnutie horúcou vodou (cca 90°C) zrýchlilo dobu reakcie, takže prevádzkovateľ mohol potrubie dať do užívania už po 6 hodinách.