Sanácia čistiarne odpadových vôd Iasi

Údaje o objekte

Objekt
Čistiareň odpadových vôd
Krajina
Iasi, Rumunsko
Rok
2005-2010

Výrobky

  • MC-RIM
  • Nafufill KM 250
  • Nafufill KM 250 HS
  • MC-APC

Informácie o projekte

Komunálna vodárenská spoločnosť Rumunského okresu Moldova zahájila rozsiahly projekt opráv miestnej čističky odpadových vôd, aby sa tak zlepšila jej kvalita. Pri tomto projekte boli použité mnohé osvedčené riešenia MC-Bauchemie. Zvlášť bol použitý MC-RIM – ochranný systém s vysokou odolnosťou voči síranom z odpadových vôd. Výrobok je možno aplikovať tak ručne ako aj strojovým nástrekom.

Sanačné opatrenia zahrňovala vyhnívacia nádrž, sedimentačná nádrž, záchytná nádrž odpadových vôd, novou čerpacou stanicou, spojovacími kanálmi a prevzdušňovacou nádržou.

Štyri anaerobné vyhnívacie nádrže, každá s objemom 4.200 m³ boli opravené reprofilačnou maltou Nafufill KM 250. Reprofilačná malta je náhrada betónu vystužená vláknami pre sanáciu betónových stavebných dielcov ako v dynamickej tak i statickej oblasti.

Ide o univerzálne aplikovateľnú jednozložkovú PCC náhradu betónu, výrobok MC-Bauchemie. Výrobok je možné spracovávať tak ručne ako aj strojovo. Vysoká odolnosť proti karbonatácii a posypovým soliam okrem toho zaisťuje obzvlášť dlhú životnosť – hľadisko, ktoré je vo vodnom staviteľstve a v úprave pitnej vody obzvlášť dôležité.

Pro opravu štyroch usadzovacích nádrží úpravy vody v Iasi o priemere 40 m bol rovnako použitý Nafufill KM 250 HS (verzia s vysokou odolnosťou voči sulfátom).

Pre ochranu povrchu bol použitý nový systém MC-APC. Rovnaký systém bol použitý pre nové spojovacie kanály. Tento ochranný systém, ktorý sám vytvára sieťovú štruktúru a premosťuje trhliny, zaručuje trvalú flexibilitu, dokonca aj v oblastiach trvale zaťažených vodou. Naviac je odolný voči UV-žiareniu, zásadám a posypovým soliam, je tiež nepriepustný pre chloridy.

Aj v dosadzovacej nádrži o priemere 65 m ako aj v štyroch aktivačných nádržiach o chránenej ploche zhruba 10.000 m² bol použitý Nafufill KM 250 HS v kombinácii s minerálnou ochranou MC-RIM. Tento systém bol rovnako použitý v sedimentačných nádržiach o priemere 20 m.