Odpadová stoka

Údaje o objekte

Objekt
Odpadová stoka
Krajina
Sant Boi de Llobregat, Španielsko
Rok
2010

Výrobky

  • ombran MHP-SP

Informácie o projekte

V spolupráci s mestskou radou mesta Saint Boi de Llobregat, vypracoval Isocron MC koncept opravy odpadovej stoky blízko Barcelony. Minerálnymi výrobkami mala byť sanovaná plocha 800 m². Ostatná odpadová stoka bola značne poškodená a vykazovala vymytú povrchovú štruktúru betónu.

Zadanie bolo jasné: použitie rýchlo schnúce malty pre stoky s vysokou odolnosťou voči sulfátom a hodnotám pH-faktoru až 3,5. Ombran MHP-SP so svojimi špeciálnymi aditívami a technológiami DySC® sa pre túto úlohu práve hodil. Takže bola následne na steny a dno stoky nanesená opravná a ochranná malta Ombran MHP-SP.