Šachty

Údaje o objekte

Objekt
Šachty
Krajina
Essen, Severné Porýníe-Vestfálsko, Nemecko
Rok
2010

Výrobky

  • ombran MHP
  • ombran CPS

Informácie o projekte

Oddelenie pre výstavbu a obnovu pri zemskej správe je príslušné pre skoro všetky správne budovy v Severnom Porýní - Vestfálsku. V tomto referenčnom prípade musela byť opravená väčšina kanalizačných šácht v pôsobnosti Úradu pre ochranu prírody a životného prostredia. Kanalizačné šachty neboli zaťažené a poškodené iba mechanicky, ale i chemicky ako napríklad biogénnou koróziou, kyselinou sírovou. Nie každý minerálny produkt by bol schopný odolávať týmto druhom pôsobenia. V prvom kroku bola prevedená reprofilácia pomocou materiálu Ombran MHP. Aby boli kanalizačné šachty bezpečne chránené a aby bola zaistená dlhodobá údržba, bol strojovým nástrekom nanesený Ombran CPS. Hybridný silikátový ochranný systém Ombran CPS ponúka rovnakú mechanickú odolnosť ako malta, je však zároveň odolný voči chemickému pôsobeniu s hodnotou pH až 1. Naviac je materiál otvorený difúzii vodných pár, čo je u neizolovaných šachiet nevyhnutnou požiadavkou.