Kamenná stena, zámok Míšeň

Údaje o objekte

Objekt
Kamenná stena, zámok Míšeň
Krajina
Míšeň, Nemecko
Rok
2010

Výrobky

  • Oxal VP I T
  • Oxal SM TK

Informácie o projekte

Kamenná stena zámku založená do svahu vyžadovala ukotvenie do skaly za stenou z prírodného kameňa, ktorá mala byť rovnako sanovaná.

Na tento účel boli škáry v stene obnovené mokrým torkretom materiálom Oxal SM TK. Medzipriestor medzi stenou a skalou bol vyplnený injektážnym materiálom Oxal VP I T.