Stavba chladiacich veží

Údaje o objekte

Objekt
Chladiaca veža
Krajina
Neurath, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko
Rok
2006

Výrobky

  • Muraplast FK 62.30 W.T. 
  • Centrilit Fume S2

Informácie o projekte

Stavba bola začatá v januári 2006 a je jednou z najväčších stavieb v Európe. V špičkách je tu zamestnaných až 4 000 robotníkov stavajúcich najmodernejšiu elektráreň sveta. Do roku 2010 sa plánuje dodávať do siete 2 200 MW. RWE-Power investuje viac než 2,2 miliardy € do akcie „BoA 2&3“, ktorá je lepšie známa ako „Hnedouhoľná elektráreň s optimalizovanou výrobnou technológiou“.

Na stavenisko je dodávaný betón so zvýšenou odolnosťou voči kyslému prostrediu vyrábaný vo
zvlášť na tento účel na mieste zriadenej betonárke. Betonárka zaisťuje dodávku betónu v požadovanej kvalite a je cenovo vysoko výhodná. Obe gigantické, 173 m vysoké betónové stavby, boli prevedené pomocou šplhacieho bednenia. Do jednej veže bolo zabudovaných zhruba 11 000 m3 špeciálneho kyselinovzdorného betónu. Po odliatí prstenca s priemerom 118 m boli odliate oporné bloky pre prefabrikované nosníky. Prefabrikované stavebné dielce spodných hranových nosníkov boli potom zabudované medzi oporné hlavice a zaliate betónom. Potom bolo na spodných hranových nosníkoch zmontované šplhacie bednenie.

Špeciálny kyselinovzdorný betón sa skladá z cementu s vysokou odolnosťou voči síreánom. Ako dodatočné spojivo bol zvolený polietavý popolček. Aby boli zaistené podstatné vlastnosti betónu, bol do zmesi pridaný vysoko účinný superplastifikátor na báze PCE (polykarboxylátéter) firmy MC (Muraplast FK 62.30 W.T.)

Prispôsobenie rozdelenia veľkosti zrna v mikroobjeme znižuje priepustnosť betónu a tým i minimalizuje vnikanie agresívnych substancií. Dosiahlo sa to pomocou prísady Centrilit Fume S2. Centrilit Fume S2 je nová, stabilná suspenzia na báze vysoko aktívneho silikátu. Veľkosť zŕn je 50x až 100x jemnejšia oproti cementu. V závislosti od stupňa disperzie vypĺňajú prachové častice silikátu viac či menej medzery medzi cementovými časticami. Počas hydratácie sa viaže pucolánský silikát s voľným hydroxidom vápenatým a tvorí hydráty kalciumsilikátu. Tie vytvárajú hustejšiu štruktúru betónu.