Katodická protikorózna ochrana

Údaje o objekte

Objekt
Most Sieggraben
Krajina
Sieggraben, Rakúsko
Rok
2010

Výrobky

  • Nafufill KM 250
  • Nafufill KM 110
  • Nafufill KM 103
  • Betonflair
  • EmceColor-flex
  • Mycoflex 488 MS

Informácie o projekte

Katodická protikorózna ochrana je alternatívou k tradičným opravným opatreniam a bola už úspešne použitá pri mnohých dopravných stavbách.

Pri katodickej protikoróznej ochrane sa ako systémy anód u železobetónov najčastejšie aktivujú titánové anódy vo forme pásikov či sietí, ktoré sa upevnia na železobetónový povrch konštrukcie.

Pri projekte Sieggraben (Burgenland, Rakúsko) boli tieto anódy uložené do maltového lôžka aplikovaného strojovo materiálom Nafufill KM 250, čo je materiál SPCC zaťažovacej triedy M 3 a požiarnej odolnosti F90. Uloženie slúži jednak pre upevnenie k podkladu a ďalej sa tým vytvorí elektrolyticky vodivé spojenie medzi anódou, betónom stavby a oceľovou výstužou.