Priehrada Jirau, Brazília

Údaje o objekte

Objekt
Priehrada Jirau, Brazília
Krajina
Rio Madeira, Brazília
Rok
2009-2010

Výrobky

  • Centrament Air 202 
  • Centrament Retard 352 
  • MC-PowerFlow JI 
  • Muraplast FK 100B

Informácie o projekte

V Brazílii je v prevádzke 159 sypaných priehradných hrádzí pre hydroelektrárne. Ďalších 14 sypaných hrádzí je v plánovacom štádiu. A ešte viac je ich vo výstavbe: 37 sypaných hrádzí, ktoré dohromady majú prinášať výkon 6 909 MW! Veľkosť projektu „UHE Jirau“ (UHE je skratka pre usina hidroeletrica, teda vodná elektráreň) je zrejmá, ak si uvedomíme, že bezmála polovica tohto dodatočného výkonu má byť získaná na tejto jedinej hrádzi.

Miesto projektu na Rio Madeira bolo zvolené kvôli silnému prúdu (prietok vody 23 000m³ za sekundu). Rieka je najväčším prítokom Amazonky a preteká 1 238 km cez územie Brazílie.

Od začiatku prác v roku 2009 boli na stavbe priehradnej hrádze používané výrobky MC-Bauchemie. Stavebná firma dopytovala rovnako prísady pre betón na báze PCE. Naše riešenie: MC-PowerFlow. V priamom porovnaní s výrobkami iných dodávateľov bol uprednostnený MC-PowerFlow.

Dodatočný úžitok použitím MC-PowerFlow:
Stavebná firma získala takto ďalšiu výhodu: zníženie dopravných nákladov. MC-PowerFlow má omnoho silnejší účinok a dávkuje sa v menších dávkach než Muraplast.