Verejné budovy

Údaje o objekte

Objekt
DEVK
Krajina
Kolín nad Rýnom, Nemecko
Rok
2010-2011

Výrobky

  • Nafufill LM
  • Nafufill KM 250

Informácie o projekte

Smernice a predpisy týkajúce sa požiarnej ochrany v stavebníctve sa v posledných rokoch trvale sprísňujú. Mnohé budovy tieto smernice nespĺňajú alebo len v malom rozsahu. Kvôli tomu sa potom pri sanáciách kladie zvláštny dôraz na hľadisko protipožiarnej ochrany. To bol i prípad správnej budovy DEVK v Kolíne nad Rýnom. Cieľom tu bola energetická sanácia objektu za zvláštneho zohľadnenia zvýšenia požiarnej technickej odolnosti budovy.

 

Nafufill presviedča trojnásobným úžitkom

S ohľadom na cieľ sanovať budovu DEVK v Kolíne nad Rýnom ako z hľadiska energetického tak i požiarneho, hľadali projektanti výrobok, ktorý by musel spĺňať hneď niekoľko požiadaviek: mal by byť užitočný pre sanáciu, spĺňať zadanie stavebnej požiarnej ochrany a zároveň - s ohľadom na statické vlastnosti sanovaného objektu - by nemal „byť príliš ťažký“. Bola tak hľadaná ľahká opravná malta s vysokou protipožiarnou odolnosťou. Nafufill LM je často používaný a certifikovaný systém pre náhradu betónu. Systém je možné spracovávať ako ručne tak strojovo - mokrým torkretom. MC získala pre Nafufill LM skúšobné osvedčenie „F120“, takže bolo rozhodnuté odporučiť príslušnému odbornému betonárskemu pracovisku práve tento výrobok. Nakoniec bolo zabudovaných 14 500 m2 materiálu Nafufill LM.