Impresum

Táto webová stránka je ponuka informácií firmy:

MC-BAUCHEMIE MÜLLER GmbH & Co. KG
Chemische Fabriken
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Nemecko

Tel.: +49 20 41 101-0
Fax: +49 20 41 6 40 17

Právna forma: komanditná spoločnosť
Sídlo: 45133 Essen
Obchodný registrer-č.: A 1052 – Amtsgericht Essen
DIČ.: DE 11 98 80 525


Osobne ručiaci spoločník:
Josef Verhoven,
MC-Bauchemie Müller GmbH
Obchodný register-č.: B 888 – Amtsgericht Essen

Konateľ: Hilde Müller, Dr.-Ing. Claus-M. Müller, Dr. Ekkehard zur Mühlen, Nicolaus M. Müller.

E-Mail: info(at)mc-bauchemie.de

Kontakt pre otázky strán webovej stránky:
Saki M. Moysidis, Marketing & Communication
Telefón: (0 20 41) 101-0
Telefax: (0 20 41) 101-688

E-Mail: webmaster(at)mc-bauchemie.de

Koncept, design a realizácia:
ecomplexx Germany
Plange Mühle 1
40221 Düsseldorf
Nemecko

Tel.: +49 211 417432 - 0
Fax: +49 211 417432 - 204
E-Mail: info@ecomplexx.com
URL: http://www.ecomplexx.com/

Právne informácie:
Naše internetové stránky sme zostavili čo najstarostlivejšie. Napriek tomu nemôžeme zaručiť, že sú všetky údaje správne a úplné.

Informácie ponúkané na našich webových stránkach je treba chápať výlučne ako všeobecné informácie o MC. Nenahrádzajú ani odborné rady, ani neslúžia ako poradenstvo o výrobkoch alebo ako návody na používanie výrobkov MC alebo manipuláciu s nimi.

Čo sa však týka špeciálnych otázok strán našich výrobkov, prosíme o nadviazanie kontaktu s našou firmou cez kontakt na týchto webových stránkach alebo sa obráťte priamo na niektoré z našich servisných stredísk.

Za sprostredkované či bezprostredné chyby či škody plynúce z použitia týchto informácií nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Informácie na týchto internetových stránkách podliehajú stálemu prepracovávaniu a budú menené bez predchádzajúceho oznámenia. Nejaké ručenie z toho tu ani nevyplýva.

Informácie o ochrane osobných údajov:
Pre sťahovanie údajov alebo pri požiadavke na informácie je nutné, aby ste nám poskytli požadované osobné údaje. MC-Bauchemie tieto údaje ukladá, aby mohla Vašu otázku spracovať a zaslať Vám informácie o výrobkoch a servise, a poskytnúť Vám tak v rámci našej činnosti čo najlepšiu kvalitu služieb. MC-Bauchemie použije tieto údaje dôverným spôsobom a tretím osobám ich sprístupní len do tej miery, do akej to pre vyššie uvedené dôvody bude bezpodmienečne potrebné.

Google Analytics:
Táto webová stránka používa Google Analytics, analytickú službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať Vaše používanie webových stránok. Informácie vzniknuté pôsobením „cookies“ o ich použití sú spravidla prenesené na server firmy Google v USA a tam sú uložené. V prípade anonymizácie IP na tejto webovej stránke, Google Vašu IP-adresu v rámci krajín Európskej únie či v iných zmluvných štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch bude na server firmy Google v USA prenesená do USA a tam skrátená. Na základe zákazky prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google túto informáciu, aby vyhodnotil Vaše využívanie tejto stránky, aby zostavoval prehľady o aktivitách na tejto webovej stránke a aby pre prevádzkovateľa webových stránok poskytoval ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a používaním internetu všeobecne. IP-adresy poskytnuté Vaším prehliadačom nebudú v rámci Google Analytics spájané s inými dátami, ktoré už má Google k dispozícii. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softwaru Vášho prehliadača; viac menej Vás upozorňujeme, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu používať akékoľvek funkcie týchto webových stránok. Navyše môžete zabrániť zahrnutiu údajov, ktoré vytvorili cookie a ktoré sa vzťahujú na údaje týkajúce sa Vášho používania tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) ako aj spracovanie týchto údajov Googlom, pokiaľ si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul
(plugin) pre prehliadač uložený pod nižšie uvedeným odkazom.

Preberaniu údajov pre Google-Analytics môžete v budúcnosti zabrániť pokiaľ na Váš prehliadač nainštalujete deaktivačný software:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de