Ombran

Pracovníci divízie Ombran sú špecialisti, pokiaľ ide o sanáciu a ochranu kanalizácie a kolektorov. Či už ide o opravu alebo o ochranu kanálov a šachiet, sanačné systémy pre odlučovače alebo o sanáciu nepriechodných potrubí pomocou reakčných živicových systémov (technológia vložkovania) - vďaka technológiám orientovaným na praktické použitie na stavbe a maximálnemu zaisteniu výsledku profitujú obce, projektanti a investori z oblasti priemyslu i odborné realizačné firmy.

Skupiny výrobkov

Podzemná infraštrktúra