Protection Technologies

Perspektívne systémy pre ochranu a opravy betónových konštrukcií ponúka divízia Protection Technologies (PT). Jadrom jej kompetencie je sanácia betónových konštrukcií, ochrana povrchov, injektážne technológie a podlahové ochranné systémy.

Projektanti, architekti, štátne firmy a tiež i kvalifikované realizačné firmy následne profitujú z technicky presvedčivého systému produktov a komplexného servisu.