Oxal

Systém produktov Oxal ponúka projektantom, architektom a realizačným firmám ucelený systémový program pre sanáciu stavieb voči vlhkosti. Portfólio výrobkov siaha od bitúmenových izolácií, horizontálnych clon, tesniacich náterov a suspenzií až po sanačné omietky.