Construction Chemicals

Naši experti z divízie Construction Chemicals (CC) vyvíjajú prísady do mált a betónov, výrobky pre stavbu a poterové systémy.

Hlavnými cieľovými skupinami pre tieto systémy produktov sú výrobcovia transportbetónu a prefabrikátov, výrobcov betonových výrobkov, stavebné firmy a firmy ukladajúce betónové potery.