Vitajte na našej novej stránke

website screen sk

Nové webové stránky MC-Bauchemie v Slovenskom jazyku sú online. Okrem moderného vzhľadu chceme, aby vám s elegantnou a jasnou navigáciou priniesla rýchly prístup k informáciám o našej spoločnosti, riešeniam a produktom.

ďalej

Nová prísada pre zavlhnuté betónové zmesi

Murasan Hydrotech 884

Bottrop 20. augusta 2015. Ak sú betónové výrobky vyrobené v chladnom a vlhkom prostredí, často sa rozvíjajú výkvety počas prvých hodín vytvrdzovania, ktoré výrazne znižujú kvalitu vzhľadu. S prísadou Murasan Hydrotech 884, MC-Bauchemie vyvinula nové riešenie pre spracovanie zavlhnutých betónov, ktoré výrazne spomaľuje výskyt primárnych výkvetov v kritických podmienkach.

ďalej

Inovatívne riešenie dodatočnej hydroizolácie zavlhnutého muriva

Oxal HSC
Bottrop, 6. augusta 2015. Mnoho starších budov nemôže byť užívaných, príp. majú zhoršenú kvalitu vnútornej klímy z dôvodu nefunkčnej alebo chýbajúcej hydroizolácie zvislého muriva. Z tohto dôvodu môže vlhkosť prenikať bez prekážky priamo do steny a viesť k masívnemu poškodeniu hlavne kryštalizujúcou soľouTento proces je podporovaný kapilárnou schopnosťou materiálu muriva (tehla, zmiešané murivo a pod.), ktorý dovoľuje vzlínajúcej vlhkosti prenikať do muriva. Opravu muriva je možné riešiť dodatočnou hydroizoláciou aplikovanou injektovaním. S materiálom Oxal HSC od spoločnosti MC-Bauchemie je možné pomerne jednoducho vytvoriť horizontálnu bariéru, ktorá sa ľahko aplikuje bez tlaku do vlhkého muriva. Po aplikácii materiál vytvára v murive horizontálnu bariéru a preto poskytuje účinnú ochranu proti vzlínajúcej vlhkosti.

ďalej

Nové prezentačné video na You Tube

Firemné You Tube video MC-Bauchemie

MC-Bauchemie je prezentovaná na portále You Tube niekoľkými novými videami, ktoré ukazujú veľmi názorne aplikácie vybratých systémov, dodávaných spoločnosťou MC-Bauchemie. Po ukážke predvedenia kozmetiky betónu alebo automatizovanej sanácie šachiet je možné nájsť aj informácie o oprave betónových konštrukcií hmotou Repacryl SB/WG alebo o aplikácii priemyselného podlahového náteru MC-Floor Top Speed.

ďalej

Nové zadanie Staršie zadanie